Serviciile noastre


Societatea noastra dispune de o infrastuctura bine consolidata astfel încat activitatea sa se desfasoare la parametrii optimi.

Sediul principal de activitate al firmei se afla în Bucuresti, cooptand în jurul ei o echipa de profesionisti în domeniu, tinzand la propulsarea societatii în varful ierarhiei firmelor care desfasoara activitati de administrare si reorganizare judiciara în capitala tarii. Astfel va stam la dispozitie pentru a va ajuta in probleme legate de reorganizari, lichidari, contabilitate si avocatura, dupa cum urmeaza:


Sediul principal de activitate al firmei se afla în Bucuresti, cooptand în jurul ei o echipa de profesionisti în domeniu, tinzand la propulsarea societatii în varful ierarhiei firmelor care desfasoara activitati de administrare si reorganizare judiciara în capitala tarii. Astfel va stam la dispozitie pentru a va ajuta in probleme legate de reorganizari, lichidari, contabilitate si avocatura, dupa cum urmeaza:


Activitati de reorganizare

Desfasurate în cadrul procedurilor de insolventa, conform cu Legea 85/2014.

Recuperari creanteprin metode amiabile

Cum ar fi contactarea reprezentantilor societatii, notificari, intalniri si negocieri. În situatia în care debitorul refuza sau ingreuneaza colaborarea, se va actiona în instanta prin executari silite, individuale sau concursuale.

Consultanta privindlichidarea voluntaraa societatilor

A caror actionari/asociati au hotarat dizolvarea lor, conform cu prevederile Legii 31/1991.

Evaluarea intreprinderilor

Conform cu Standardele Internationale de Evaluare prin experti evaluatori atestati de catre ANEVAR.

Activitati de reorganizare

Desfasurate în cadrul procedurilor de insolventa, conform cu Legea 85/2006.

Recuperari creantesprin metode amiabile

Cum ar fi contactarea reprezentantilor societatii, notificari, intalniri si negocieri. În situatia în care debitorul refuza sau ingreuneaza colaborarea, se va actiona în instanta prin executari silite, individuale sau concursuale.

Consultanta privindlichidarea voluntaraa societatilor

Conform cu Standardele Internationale de Evaluare prin experti evaluatori atestati de catre ANEVAR.

Evaluarea intreprinderilor

A caror actionari/asociati au hotarat dizolvarea lor, conform cu prevederile Legii 31/1991.

REDRESARE PRIN CONCORDAT PREVENTIV

Ca şi administrator concordatar, SP Tănasă şi Asociaţii SPRL elaborează oferta de concordat preventiv cu componentele sale: proiectul de concordat și planul de redresare, respectiv măsurile de restructurare a activității , sursele financiare necesare pentru a depășii dificultățile financiare, programul de plată al creanțelor și termenul limită de acoperire a acestora.

VEZI MAI MULT

REORGANIZARE JUDICIARĂ

Succesul unei proceduri de reorganizare judiciară depinde de viabilitatea planului de reorganizare şi de o evaluare corespunzătoare a riscurilor afacerii.

  • managementul de criză al debitoarei;
  • strategia de reorganizare prin negociere cu principalii creditori votanţi ai planului de reorganizare;
VEZI MAI MULT

FALIMENT ŞI LICHIDARE JUDICIARĂ

  • conducerea activităţii debitorului pe perioada derulării procedurii;
  • dispunerea măsurilor necesare pentru introducerea acţiunilor în vederea anulării actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor;
  • întocmirea situaţiilor de încasări şi plăţi;
VEZI MAI MULT

LICHIDARE VOLUNTARĂ

SP TĂNASĂ ȘI ASOCIAȚII SPRL efectuează cu diligență și profesionalism toate operațiunile prevăzute de Legea 31/1990 în vederea lichidării voluntare a societăților și radierea acestora din registrul comerțului. În acest sens îndeplinim următoarele operațiuni:

VEZI MAI MULT

Programează oîntâlnire cu un consultant!

Vă stăm la dispoziţie pentru a vă ajuta în probleme legate de reorganizări, lichidări, financiar-contabilitate şi avocatură Consultanţă şi activităţi de reorganizare/lichidare judiciară Evaluare prin experţi evaluatori atestaţi ANEVAR Recuperări creanţe prin metode amiabile Consultanţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti Consultanţă şi servicii în domeniul financiar-contabil

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Prenume si nume

Principiile noastre

Seriozitate, confidenţialitate, respect,corectitudine şi loialitate în relaţiilecu partenerii şi clienţii

Flexibilitate în adoptarea metodelor de lucru şi a soluţiilor, consecvenţă în profesionalism

Inventivitate în găsirea soluţiilor adecvate rezolvăriisituaţiilor cu care ne confruntăm

Principiile noastre

Seriozitate, confidenţialitate, respect, corectitudine şi loialitate în relaţiile cu partenerii şi clienţii

Flexibilitate în adoptarea metodelor de lucru şi a soluţiilor, consecvenţă în profesionalism

Inventivitate în găsirea soluţiilor adecvate rezolvării situaţiilor cu care ne confruntăm