Scurtă prezentare


Experienta în lichidarea societatilor a fost dobândita din activitatea
desfasurata în formula de organizare din perioada 2002 – 2006 precum si în
noua forma de organizare în conformitate cu OG 86/2006

Oferim siguranță!

Într-o lume nesigură, noi oferim siguranţă. Societatea noastră dispune de o infrastructură bine consolidată astfel încât activitatea se desfăşoară la parametrii optimi.

Seriozitate și profesionalism

Principiile noastre: seriozitate, confidenţialitate, respect, corectitudine şi loialitate în relaţiile cu partenerii şi clienţii, flexibilitate în adoptarea metodelor de lucru şi a soluţiilor

Sunteți informați!

Vom încerca să vă ţinem la curent cu toate ştirile şi noutăţile din sfera de aplicabilitate a obiectului de activitate al companiei noastre precum şi ale companiilor partenere.

Oferim siguranță!

Într-o lume nesigură, noi oferim siguranţă. Societatea noastră dispune de o infrastructură bine consolidată astfel încât activitatea se desfăşoară la parametrii optimi.

Seriozitate și profesionalism

Principiile noastre: seriozitate, confidenţialitate, respect, corectitudine şi loialitate în relaţiile cu partenerii şi clienţii, flexibilitate în adoptarea metodelor de lucru şi a soluţiilor

Sunteți informați!

Vom încerca să vă ţinem la curent cu toate ştirile şi noutăţile din sfera de aplicabilitate a obiectului de activitate al companiei noastre precum şi ale companiilor partenere.


SP Tănasă şi Asociaţii SPRL este membru activ al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, desfăşurând activităţi specifice obiectului de activitate menţionat, cu preponderenţă în domeniul reorganizării şi lichidării judiciare. Vă oferim disponibilitatea noastră de a participa în calitate de administrator sau lichidator judiciar la procedurile de reorganizare judiciară şi faliment.

Experienta în lichidarea societatilor a fost dobândita din activitatea desfasurata în formula de organizare din perioada 2002 – 2006 precum si în noua forma de organizare în conformitate cu OG 86/2006, când au fost desfasurate activitati de administrare sau lichidare judiciara precum si activitati de lichidare voluntara la peste 150 de societati, cele mai reprezentative fiind urmatoarele:

Tac SA – Turnu Magurele
Agromec SA – Turnu Magurele
Conterom SA – Turnu Magurele
Fruleg SA – Alexandria
Cooperativa de Credit Zimnicea
Cooperativa de Credit Concordia Româna
Pazarbas Construct SRL
Cora F SRL
Building Investment Romania Construct SA
Agromec SA - Purani
Paza si Protectie CCCF SA
Eurotalent Agency SRL
Fadette Show Biz SRL

Nova Bank SA - Bucuresti
Bega Electroturris SA – Turnu Magurele
Metropol CIAR SA - Companie Internationala de Asigurare Reasigurare
Omega Press Investment SA - Bucuresti
Emco International Import Export - Bucuresti
Securent SA - Bucuresti
Ares SA – Bucuresti
EDF ASRO SRL – Bucuresti
Erbasu Expert Construct SRL – Bucuresti
Salcom SRL – Bucuresti
Chima SA – Bucuresti
Corexim Prod SRL – Bucuresti

SP Tănasă şi Asociaţii SPRL este membru activ al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, desfăşurând activităţi specifice obiectului de activitate menţionat, cu preponderenţă în domeniul reorganizării şi lichidării judiciare. Vă oferim disponibilitatea noastră de a participa în calitate de administrator sau lichidator judiciar la procedurile de reorganizare judiciară şi faliment.

Experienta în lichidarea societatilor comerciale a fost dobândita din activitatea desfasurata în formula de organizare din perioada 2002 – 2006 precum si în noua forma de organizare în conformitate cu OG 86/2006, când au fost desfasurate activitati de administrare sau lichidare judiciara precum si activitati de lichidare voluntara la peste 150 de societati comerciale, cele mai reprezentative fiind urmatoarele:

SC Tac SA – Turnu Magurele
SC Agromec SA – Turnu Magurele
SC Conterom SA – Turnu Magurele
SC Fruleg SA – Alexandria
Cooperativa de Credit Zimnicea
Cooperativa de Credit Concordia Româna
SC Pazarbas Construct SRL
SC Cora F SRL
SC Building Investment Romania Construct SA
SC Agromec SA - Purani
SC Paza si Protectie CCCF SA
SC Eurotalent Agency SRL
SC Fadette Show Biz SRL

SC Nova Bank SA - Bucuresti
SC Bega Electroturris SA – Turnu Magurele
SC Metropol CIAR SA - Companie Internationala de Asigurare Reasigurare
SC Omega Press Investment SA - Bucuresti
SC Emco International Import Export - Bucuresti
SC Securent SA - Bucuresti
SC Ares SA – Bucuresti
SC EDF ASRO SRL – Bucuresti
SC Erbasu Expert Construct SRL – Bucuresti
SC Salcom SRL – Bucuresti
SC Chima SA – Bucuresti
SC Corexim Prod SRL – Bucuresti

Programează o
întâlnire cu un consultant!

Vă stăm la dispoziţie pentru a vă ajuta în probleme legate de reorganizări, lichidări, financiar-contabilitate şi avocatură Consultanţă şi activităţi de reorganizare/lichidare judiciară Evaluare prin experţi evaluatori atestaţi ANEVAR Recuperări creanţe prin metode amiabile Consultanţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti Consultanţă şi servicii în domeniul financiar-contabil

  Aceasta diversitate a obiectelor de activitate a permis personalului angrenat în aceste reorganizari / lichidari judiciare sa se familiarizeze cu specificul activitatilor din majoritatea sectoarelor economice.

  SP TANASA SI ASOCIATII SPRL, reprezentata legal prin asociat coordonator Tănasă Constantin, este succesoare din data de 31.12.2006 a portofoliului activitatilor de insolventa detinut de : SC REFAL STAR T.N.B. SRL, CUI R17441559, Cabinet individual Tanasa Constantin - nr.matricol 10915, SC INTERMED STAR RO SRL - CUI R13846924, in conformitate cu O.G. nr.86/2006 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.944/22.11.2006, privind exercitarea profesiei de practician in insolventa.

  Punctele forte sunt constituite din experienta personalului angajat si a colaboratorilor in toate domeniile de activitate care trebuiesc parcurse in vederea efectuarii unei administrari judiciare sau unei lichidari pentru orice tip de societate comerciala (evaluari de societati sau de active, lichidari de societati, inventarieri ale patrimoniului, analize economice, rapoarte de administrare, organizari de licitatii etc.)

  Experienta in domeniu a mebrilor asociati si a personalului angajat a fost dobandita din activitatea desfasurata in alte forme de organizare in perioada 2002 – 2006, cand au desfasurat activitati specifice de administrare sau lichidare judiciara a unor societati de talia SC METROPOL CIAR SA, SC OMEGA PRESS INVESTMENT SA, SC BEGA ELECTROTURRIS SA, SC SECURENT SA, SC ARES SA, SC EDF ASRO SRL, SC CORA F SRL, SC NOVA BANK SA, SC EMCO INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL, SC ERBASU EXPERT CONSTRUCT SA.

  Mentionam ca in cadrul tuturor dosarelor instrumentate in conformitate cu Legea insolventei, mandatul incredintat de judecatorul sindic s-a bazat exclusiv pe o stransa relatie de colaborare cu creditorii inscrisi la masa credala, masurile intreprinse de administratorul / lichidatorul judiciar fiind aduse de indata la cunostinta acestora pentru a fi validate, prin fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire. De asemenea, documentele emanate in cadrul procedurii si solicitate spre a fi consultate de catre partile interesate din dosar au fost puse la dispozitia acestora fara intarziere.

  In prezent, SP TANASA SI ASOCIATII SPRL exercita pe de o parte mandatul de administrator / lichidator judiciar la un numar de 176 societati comerciale aflate sub incidenta legii nr.85/2006 ( NOVA BANK SA, AUTOIMOB LEASING IFN SA, DELTA DISTRIBUTION SA, SAR EUROASIG SA, ROMCOM INTERNATIONAL SRL, ECOFOREST INTERNATIONAL, OZER CONSTRUCTION SA, CARPAT CARGO SA, CUDAC INVEST SA, GETICO SOFT EXIM SRL, ISROM GRUP CONSTRUCT SRL, LERECO 2001 SRL, METAL PROD IMPEX SRL, QUEEN MONACO DISTRIBUTION SRL, PAZA SI PROTECTIE CCCF SRL, SALCOM SA, STELCOR PROD SRL, TEHNOPAM SA, si altele). In mandatele incredintate, TANASA SI ASOCIATII SPRL urmareste cu precadere finalizarea in conditii de celeritate a procedurilor specifice, cu respectarea legislatiei in vigoare si realizarea cat mai eficienta a drepturilor creditorilor.

  Aceasta diversitate a obiectelor de activitate a permis personalului angrenat în aceste reorganizari / lichidari judiciare sa se familiarizeze cu specificul activitatilor din majoritatea sectoarelor economice.

  SP TANASA SI ASOCIATII SPRL, reprezentata legal prin asociat coordonator Tănasă Constantin, este succesoare din data de 31.12.2006 a portofoliului activitatilor de insolventa detinut de : SC REFAL STAR T.N.B. SRL, CUI R17441559, Cabinet individual Tanasa Constantin - nr.matricol 10915, SC INTERMED STAR RO SRL - CUI R13846924, in conformitate cu O.G. nr.86/2006 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.944/22.11.2006, privind exercitarea profesiei de practician in insolventa.

  Punctele forte sunt constituite din experienta personalului angajat si a colaboratorilor in toate domeniile de activitate care trebuiesc parcurse in vederea efectuarii unei administrari judiciare sau unei lichidari pentru orice tip de societate comerciala (evaluari de societati comerciale sau de active, lichidari de societati comerciale, inventarieri ale patrimoniului, analize economice, rapoarte de administrare, organizari de licitatii etc.)

  Experienta in domeniu a mebrilor asociati si a personalului angajat a fost dobandita din activitatea desfasurata in alte forme de organizare in perioada 2002 – 2006, cand au desfasurat activitati specifice de administrare sau lichidare judiciara a unor societati comerciale de talia SC METROPOL CIAR SA, SC OMEGA PRESS INVESTMENT SA, SC BEGA ELECTROTURRIS SA, SC SECURENT SA, SC ARES SA, SC EDF ASRO SRL, SC CORA F SRL, SC NOVA BANK SA, SC EMCO INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL, SC ERBASU EXPERT CONSTRUCT SA.

  Mentionam ca in cadrul tuturor dosarelor instrumentate in conformitate cu Legea insolventei, mandatul incredintat de judecatorul sindic s-a bazat exclusiv pe o stransa relatie de colaborare cu creditorii inscrisi la masa credala, masurile intreprinse de administratorul / lichidatorul judiciar fiind aduse de indata la cunostinta acestora pentru a fi validate, prin fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire. De asemenea, documentele emanate in cadrul procedurii si solicitate spre a fi consultate de catre partile interesate din dosar au fost puse la dispozitia acestora fara intarziere.

  In prezent, SP TANASA SI ASOCIATII SPRL exercita pe de o parte mandatul de administrator / lichidator judiciar la un numar de 176 societati comerciale aflate sub incidenta legii nr.85/2006 ( NOVA BANK SA, AUTOIMOB LEASING IFN SA, DELTA DISTRIBUTION SA, SAR EUROASIG SA, ROMCOM INTERNATIONAL SRL, ECOFOREST INTERNATIONAL, OZER CONSTRUCTION SA, CARPAT CARGO SA, CUDAC INVEST SA, GETICO SOFT EXIM SRL, ISROM GRUP CONSTRUCT SRL, LERECO 2001 SRL, METAL PROD IMPEX SRL, QUEEN MONACO DISTRIBUTION SRL, PAZA SI PROTECTIE CCCF SRL, SALCOM SA, STELCOR PROD SRL, TEHNOPAM SA, si altele). In mandatele incredintate, TANASA SI ASOCIATII SPRL urmareste cu precadere finalizarea in conditii de celeritate a procedurilor specifice, cu respectarea legislatiei in vigoare si realizarea cat mai eficienta a drepturilor creditorilor.