TANASA SI ASOCIATII SPRL lichidator judiciar al FUNDATIA ,,POST-PRIVATIZARE’’, anunta vanzarea la licitatie a pachetului de 1.280.000 actiuni, detinute la FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA (CUI 26308846, J/40/703/2010), pornind de la valoarea de 68.179.200 lei. Licitatiile, se vor organiza la sediul lichidatorului judiciar, la urmatoarele date: 18.04.2024, 25.04.2024, 09.05.2024 si 16.05.2024, ora 14.00. Relatii suplimentare la tel. 021.320.14.84/85.

Citește mai mult


TANASA SI ASOCIATII SPRL, lichidator judiciar al EUROVIA-CONSTRUCT INTERNATIONAL SA – IN FALIMENT, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile constand in utilaje si mijloace de transport aflate in patrimoniul societatii debitoare, la valoarea totala de 307,831 lei exclusiv TVA (VANZAREA SE FACE INDIVIDUAL). Licitatiile privind vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii debitoare se vor organiza saptamanale (1/saptamana), in urmatoarele date: 11.04.2024, 18.04.2024, 25.04.2024, 09.05.2024 si 16.05.2024, ora 13.00. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.320.14.84/85.

Citește mai mult


Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL, reprezentata prin asociat coordonator Tanasa Constantin, in calitate de administrator judiciar al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor Romaniafilm (R.A.D.E.F. RomaniaFilm) – in reorganizare, conform sentintei civile nr.774 din data de 12.02.2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila in dosar nr.10972/3/2016, anunta scoaterea la vanzare a proprietatii imobiliare apartinad RADEF RomaniaFilm, denumita generic “Laborator Mogosoaia”, situata in Bucuresti, Sector 1, Sos. Straulesti nr.3-5, identificata in patrimoniul…

Citește mai mult


TANASA SI ASOCIATII SPRL, in calitate de lichidator judiciar al FOTBAL CLUB PROGRESUL BUCURESTI SA- in faliment, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 20.04.2022, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr.4235/3/2009, anunta vanzarea bunului mobil constand in MARCA, proprietate a debitoarei FOTBAL CLUB PROGRESUL BUCURESTI SA. Valoarea de piata este de 8.895 eur exclusiv TVA, eqv. in lei la curs BNR din ziua platii, conform Raportului de evaluare intocmit in prezenta cauza si adus la cunostinta Adunarii creditorilor/13.02.2024. Prima vanzare se va organiza…

Citește mai mult


TANASA SI ASOCIATII SPRL lichidator judiciar al FUNDATIA ,,POST-PRIVATIZARE’’, anunta vanzarea la licitatie a pachetului de 1.280.000 actiuni, detinute la FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA (CUI 26308846, J/40/703/2010), pornind de la valoarea de 74.997.120 lei. Licitatiile, se vor organiza la sediul lichidatorului judiciar, la urmatoarele date: 14.03.2024, 21.03.2024, 28.03.2024 si 04.04.2024, ora 14.00. Relatii suplimentare la tel. 021.320.14.84/85.

Citește mai mult


TANASA SI ASOCIATII SPRL, in calitate de lichidator judiciar al FOTBAL CLUB PROGRESUL BUCURESTI SA- in faliment, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 20.04.2022, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr.4235/3/2009, anunta vanzarea bunului mobil constand in MARCA, proprietate a debitoarei FOTBAL CLUB PROGRESUL BUCURESTI SA. Valoarea de piata este de 9.883 eur exclusiv TVA, eqv. in lei la curs BNR din ziua platii, conform Raportului de evaluare intocmit in prezenta cauza si adus la cunostinta Adunarii creditorilor/13.02.2024. Prima vanzare se va organiza…

Citește mai mult


ARGIROM INTERNATIONAL SA – in faliment – vinde bun imobil ce consta in: spatiu de birouri situat in Bucuresti Sector 1, Calea Plevnei nr. 76, cu regimul de inaltime D+P+3E, avand suprafata construita la sol de 152,75 mp si o suprafata construita desfasurata de 683,73 mp; terenul intravilan pe care este edificata cladirea are o suprafata de 188 mp (cf. extras CF),  identificat cu numarul Cadastral 2940, intabulat in Cartea Funciara nr. 4552 a Municipiului Bucuresti Sector 1, pentru suma de 2.364.170 lei exclusiv TVA, conform Hotararii Adunarii creditorilor din data de 18.04.2022 si a…

Citește mai mult


Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL, reprezentata prin asociat coordonator Tanasa Constantin, in calitate de administrator judiciar al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor Romaniafilm (R.A.D.E.F. RomaniaFilm) – in reorganizare, conform sentintei civile nr.774 din data de 12.02.2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila in dosar nr.10972/3/2016, anunta scoaterea la vanzare a proprietatii imobiliare apartinad RADEF RomaniaFilm, denumita generic “Sediul fostului oficiu de difuzare si programare a filmelor – Timis” situata in Timișoara, str. Elena Nicoară nr.…

Citește mai mult


Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL, reprezentata prin asociat coordonator Tanasa Constantin, in calitate de administrator judiciar al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor Romaniafilm (R.A.D.E.F. RomaniaFilm) – in reorganizare, conform sentintei civile nr.774 din data de 12.02.2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila in dosar nr.10972/3/2016, anunta scoaterea la vanzare a proprietatii imobiliare apartinad RADEF RomaniaFilm, constand in: -Hol principal de acces și Acces Principal situat la parterul cinematografului Forum, identificat cu număr cadastral…

Citește mai mult


TANASA SI ASOCIATII SPRL lichidator judiciar al FUNDATIA ,,POST-PRIVATIZARE’’, anunta vanzarea la licitatie a pachetului de 1.280.000 actiuni, detinute la FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA (CUI 26308846, J/40/703/2010), pornind de la valoarea de 81.815.040 lei. Licitatiile, se vor organiza la sediul lichidatorului judiciar, la urmatoarele date: 18.01.2024, 25.01.2024, 01.02.2024 si 08.02.2024, ora 14.00. Relatii suplimentare la tel. 021.320.14.84/85.

Citește mai mult


TANASA SI ASOCIATII SPRL lichidator judiciar al FUNDATIA ,,POST-PRIVATIZARE’’, anunta vanzarea la licitatie a pachetului de 1.280.000 actiuni, detinute la FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA (CUI 26308846, J/40/703/2010), pornind de la valoarea de 68.179.200 lei. Licitatiile, se vor organiza la sediul lichidatorului judiciar, la urmatoarele date: 18.04.2024, 25.04.2024, 09.05.2024 si 16.05.2024, ora 14.00. Relatii suplimentare la tel. 021.320.14.84/85.


TANASA SI ASOCIATII SPRL, lichidator judiciar al EUROVIA-CONSTRUCT INTERNATIONAL SA – IN FALIMENT, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile constand in utilaje si mijloace de transport aflate in patrimoniul societatii debitoare, la valoarea totala de 307,831 lei exclusiv TVA (VANZAREA SE FACE INDIVIDUAL).

Licitatiile privind vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii debitoare se vor organiza saptamanale (1/saptamana), in urmatoarele date: 11.04.2024, 18.04.2024, 25.04.2024, 09.05.2024 si 16.05.2024, ora 13.00. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.320.14.84/85.


Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL, reprezentata prin asociat coordonator Tanasa Constantin, in calitate de administrator judiciar al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor Romaniafilm (R.A.D.E.F. RomaniaFilm) – in reorganizare, conform sentintei civile nr.774 din data de 12.02.2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila in dosar nr.10972/3/2016, anunta scoaterea la vanzare a proprietatii imobiliare apartinad RADEF RomaniaFilm, denumita generic “Laborator Mogosoaia”, situata in Bucuresti, Sector 1, Sos. Straulesti nr.3-5, identificata in patrimoniul debitoarei si formata din: -teren intravilan in suprafata de: 4.466 mp conform actelor de proprietate si 4.467 mp conform masuratorilor cadastrale; -cladirile edificate pe teren, inscrisa in Cartea funciara cu nr.225621 a Sectorului 1, la pretul de 2.268.000 eur (exclusiv TVA), din care: suma de 1.701.000 eur (exclusiv TVA) aferenta terenului si suma de 567.000 eur (exclusiv TVA) aferenta constructiilor edificate pe teren.

CITESTE MAI MULT

TANASA SI ASOCIATII SPRL, in calitate de lichidator judiciar al FOTBAL CLUB PROGRESUL BUCURESTI SA- in faliment, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 20.04.2022, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr.4235/3/2009, anunta vanzarea bunului mobil constand in MARCA, proprietate a debitoarei FOTBAL CLUB PROGRESUL BUCURESTI SA. Valoarea de piata este de 8.895 eur exclusiv TVA, eqv. in lei la curs BNR din ziua platii, conform Raportului de evaluare intocmit in prezenta cauza si adus la cunostinta Adunarii creditorilor/13.02.2024.

Prima vanzare se va organiza in data de 09.04.2024, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul mobil nu se vinde la primul termen de licitatie, lichidatorul judiciar va organiza alte 4 licitatii saptamanal, in fiecare zi de marti, la aceeasi ora, in zilele de 16.04.2024, 23.04.2024, 30.04.2024 si 07.05.2024.

CITESTE MAI MULT

TANASA SI ASOCIATII SPRL lichidator judiciar al FUNDATIA ,,POST-PRIVATIZARE’’, anunta vanzarea la licitatie a pachetului de 1.280.000 actiuni, detinute la FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA (CUI 26308846, J/40/703/2010), pornind de la valoarea de 74.997.120 lei. Licitatiile, se vor organiza la sediul lichidatorului judiciar, la urmatoarele date: 14.03.2024, 21.03.2024, 28.03.2024 si 04.04.2024, ora 14.00. Relatii suplimentare la tel. 021.320.14.84/85.


TANASA SI ASOCIATII SPRL, in calitate de lichidator judiciar al FOTBAL CLUB PROGRESUL BUCURESTI SA- in faliment, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 20.04.2022, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr.4235/3/2009, anunta vanzarea bunului mobil constand in MARCA, proprietate a debitoarei FOTBAL CLUB PROGRESUL BUCURESTI SA. Valoarea de piata este de 9.883 eur exclusiv TVA, eqv. in lei la curs BNR din ziua platii, conform Raportului de evaluare intocmit in prezenta cauza si adus la cunostinta Adunarii creditorilor/13.02.2024.

Prima vanzare se va organiza in data de 27.02.2024, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul mobil nu se vinde la primul termen de licitatie, lichidatorul judiciar va organiza alte 4 licitatii saptamanal, in fiecare zi de marti, la aceeasi ora, in zilele de 05.03.2024, 12.03.2024, 19.03.2024 si 27.03.2024.

CITESTE MAI MULT

ARGIROM INTERNATIONAL SAin faliment – vinde bun imobil ce consta in: spatiu de birouri situat in Bucuresti Sector 1, Calea Plevnei nr. 76, cu regimul de inaltime D+P+3E, avand suprafata construita la sol de 152,75 mp si o suprafata construita desfasurata de 683,73 mp; terenul intravilan pe care este edificata cladirea are o suprafata de 188 mp (cf. extras CF),  identificat cu numarul Cadastral 2940, intabulat in Cartea Funciara nr. 4552 a Municipiului Bucuresti Sector 1, pentru suma de 2.364.170 lei exclusiv TVA, conform Hotararii Adunarii creditorilor din data de 18.04.2022 si a Publicatiei de vanzare intocmita cu aceasta ocazie.

CITESTE MAI MULT

Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL, reprezentata prin asociat coordonator Tanasa Constantin, in calitate de administrator judiciar al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor Romaniafilm (R.A.D.E.F. RomaniaFilm) – in reorganizare, conform sentintei civile nr.774 din data de 12.02.2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila in dosar nr.10972/3/2016, anunta scoaterea la vanzare a proprietatii imobiliare apartinad RADEF RomaniaFilm, denumita generic “Sediul fostului oficiu de difuzare si programare a filmelor – Timis” situata in Timișoara, str. Elena Nicoară nr. 16, jud. Timiș, înscrisă în Cartea Funciară nr. 455021 Timișoara, proprietate reprezentata de:

– teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 3.000 mp conform acte, identificat cu nr. cad. 455021, împreună cu:

– construcția C1 cu destinația filmotecă, având regim de înălțime parter, cu o suprafață construită la sol de 394 mp, identificată cu nr. cad. 455021-C1;

CITESTE MAI MULT

Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL, reprezentata prin asociat coordonator Tanasa Constantin, in calitate de administrator judiciar al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor Romaniafilm (R.A.D.E.F. RomaniaFilm) – in reorganizare, conform sentintei civile nr.774 din data de 12.02.2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila in dosar nr.10972/3/2016, anunta scoaterea la vanzare a proprietatii imobiliare apartinad RADEF RomaniaFilm, constand in:

-Hol principal de acces și Acces Principal situat la parterul cinematografului Forum, identificat cu număr cadastral 60190-C1-U106;

-Etaj I + casa scării parter situat in incinta cinematografului Forum identificat cu număr cadastral 90191-C1-U1.

CITESTE MAI MULT

TANASA SI ASOCIATII SPRL lichidator judiciar al FUNDATIA ,,POST-PRIVATIZARE’’, anunta vanzarea la licitatie a pachetului de 1.280.000 actiuni, detinute la FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA (CUI 26308846, J/40/703/2010), pornind de la valoarea de 81.815.040 lei. Licitatiile, se vor organiza la sediul lichidatorului judiciar, la urmatoarele date: 18.01.2024, 25.01.2024, 01.02.2024 si 08.02.2024, ora 14.00. Relatii suplimentare la tel. 021.320.14.84/85.