Servicii oferite

Societatea noastra dispune de o infrastuctura bine consolidata astfel încatactivitatea sa se desfasoare la parametrii optimi!

Serviciile în care ai încredere!


Servicii oferite

Societatea noastra dispune de o infrastuctura bine consolidata astfel încatactivitatea sa se desfasoare la parametrii optimi!

Serviciile în care ai încredere!


REDRESARE PRIN CONCORDAT PREVENTIV

Ca şi administrator concordatar, SP Tănasă şi Asociaţii SPRL elaborează oferta de concordat preventiv cu componentele sale: proiectul de concordat și planul de redresare, respectiv măsurile de restructurare a activității , sursele financiare necesare pentru a depășii dificultățile financiare, programul de plată al creanțelor și termenul limită de acoperire a acestora.

VEZI MAI MULT

REORGANIZARE JUDICIARĂ

Succesul unei proceduri de reorganizare judiciară depinde de viabilitatea planului de reorganizare şi de o evaluare corespunzătoare a riscurilor afacerii.

  • managementul de criză al debitoarei;
  • strategia de reorganizare prin negociere cu principalii creditori votanţi ai planului de reorganizare;
VEZI MAI MULT

FALIMENT ŞI LICHIDARE JUDICIARĂ

  • conducerea activităţii debitorului pe perioada derulării procedurii;
  • dispunerea măsurilor necesare pentru introducerea acţiunilor în vederea anulării actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor;
  • întocmirea situaţiilor de încasări şi plăţi;
VEZI MAI MULT

LICHIDARE VOLUNTARĂ

SP TĂNASĂ ȘI ASOCIAȚII SPRL efectuează cu diligență și profesionalism toate operațiunile prevăzute de Legea 31/1990 în vederea lichidării voluntare a societăților și radierea acestora din registrul comerțului. În acest sens îndeplinim următoarele operațiuni:

VEZI MAI MULT

Într-o lume nesigură, noi oferim siguranţă!

Societatea noastră dispune de o infrastructură bine consolidată astfelîncât activitatea se desfăşoară la parametrii optimi.

Într-o lume nesigură, noi oferim siguranţă!

Societatea noastră dispune de o infrastructură bine consolidată astfelîncât activitatea se desfăşoară la parametrii optimi.

Principiile noastre

Seriozitate, confidenţialitate, respect, corectitudine şi loialitate în relaţiile cu partenerii şi clienţii

Seriozitate, confidenţialitate, respect, corectitudine şi loialitate în relaţiile cu partenerii şi clienţii

Inventivitate în găsirea soluţiilor adecvate rezolvării situaţiilor cu care ne confruntăm

Principiile noastre

Seriozitate, confidenţialitate, respect,corectitudine şi loialitate în relaţiilecu partenerii şi clienţii

Flexibilitate în adoptarea metodelor de lucru şi a soluţiilor, consecvenţă în profesionalism

Inventivitate în găsirea soluţiilor adecvate rezolvăriisituaţiilor cu care ne confruntăm

SCRIE-NE

office@tanasasiasociatii.ro

CONTACTEAZĂ-NE

0213 20 14 84

VIZITEAZĂ-NE

Bd. Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Et. 5, Ap.47, Sector 3

SCRIE-NE

office@tanasasiasociatii.ro

CONTACTEAZĂ-NE

0213 20 14 84

VIZITEAZĂ-NE

Bd. Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Et. 5, Ap.47, Sector 3